marcmarti/b-fwis:
+1 due
         
or pay $5*
(divendres) un FWIS és una unitat que representa un projecte, tasca relativament complexa o petita tasca repetitiva amb la que interactuem diariament que durant un temps substancial ha requerit acció, però no la hem dut a terme.

Whoops, something went wrong loading your graph!

Give us a second to try'n fix that, or Reload